Th4 1, 2024
Thờ hình tượng Phật có từ bao giờ?
ban-tho-phat-tai-gia

Trích trong kinh Phật Thuyết Đại Thừa Công Đức Tạo Tượng (Đại Chính Tạng Tân Tu, Tập 16, trang 790a).
Một thời, Đức Phật lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp cho mẫu thân là bà Ma Da. Vua Ưu Đà Diên không tìm thấy bóng dáng của Phật, sinh lòng khát ngưỡng nhớ mong. Vua bèn triệu tập các thợ điêu khắc nổi tiếng để tạo tượng Phật. Không ai dám đảm đương vì Phật có dung mạo trang nghiêm, 32 tướng tốt, 80 tùy hình. Một vị trời tên Tỳ Thủ Yết Ma hóa làm thợ mộc dùng gỗ chiên đàn để tạo tượng Phật.

Thờ tượng Phật là để tưởng niệm Phật, giống như Phật đang hiện hữu. Nhờ vào việc thờ Phật chúng ta trau dồi bản thân theo những lời Phật dạy. Từ đó làm lợi lạc cho bản thân, gia đình và xã hội.

More Details