Bồ đề là hạt gì? hạt Bồ đề thật như thế nào?

Nhẫn xoay khắc thần chú Om Mani Padme Hum Nepal

  • Model: NFRW25S
  • 9 chiếc có sẵn

700.000đ

Thêm vào giỏ:

Nhẫn xoay khắc thần chú Om Mani Padme Hum Nepal

Được làm bằng bạc, Nhẫn xoay khắc thần chú Om Mani Padme Hum Nepal với 2 vòng, vừa đeo vừa xoay, giúp tăng trưởng phước đức, trí tuệ và tài lộc.


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Monday 18 June, 2012.

Bồ đề là hạt gì? hạt Bồ đề thật như thế nào?
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO