Bồ đề là hạt gì? hạt Bồ đề thật như thế nào?

Trang sức Phật giáo

Hình sản phẩm Tên hàng- Đơn giá
Dây chuyền chỉ ngũ sắc gắn mặt mandala bạc Nepal

Dây chuyền chỉ ngũ sắc gắn mặt mandala bạc Nepal

Dây chuyền chỉ ngũ sắc gắn mặt mandala bạc Nepal Mặt dây chuyền được làm bằng bạc chạm Mandala tượng...
500.000đ
Thêm:
Dây chuyền ngũ sắc Kim Cang Tát Đỏa

Dây chuyền ngũ sắc Kim Cang Tát Đỏa

Dây chuyền ngũ sắc Kim Cang Tát Đỏa Kim Cang Tát Đỏa là một vị Phật bổn tôn trong Kim Cang Thừa...
100.000đ
Thêm:
Dây chuyền ngũ sắc Lục tự dược sư

Dây chuyền ngũ sắc Lục tự dược sư

Dây chuyền ngũ sắc Lục tự dược sư Dây chuyền được làm bằng chỉ ngũ sắc, với mặt dây bằng kim...
100.000đ
Thêm:
Dây đeo cổ chỉ ngũ sắc gắn chày kim cang mạ vàng

Dây đeo cổ chỉ ngũ sắc gắn chày kim cang mạ vàng

Dây đeo cổ chỉ ngũ sắc gắn chày kim cang mạ vàng Chày kim cang biểu tượng cho tâm kim cang bất...
200.000đ
Thêm:
Dây đeo cổ chỉ ngũ sắc ngũ trí như lai

Dây đeo cổ chỉ ngũ sắc ngũ trí như lai

Dây đeo cổ chỉ ngũ sắc ngũ trí như lai Được tết bằng chỉ ngũ sắc với mặt là tháp xá...
200.000đ
Thêm:
Dây đeo cổ mặt Phật A Di Đà gỗ hoàng dương

Dây đeo cổ mặt Phật A Di Đà gỗ hoàng dương

Dây đeo cổ mặt Phật A Di Đà gỗ hoàng dương Được chạm khắc bằng máy CNC có độ sắc...
200.000đ
Thêm:
Dây đeo cổ mặt Phật Hư Không Tạng Bồ tát gỗ hoàng dương

Dây đeo cổ mặt Phật Hư Không Tạng Bồ tát gỗ hoàng dương

Dây đeo cổ mặt Phật Hư Không Tạng Bồ Tát gỗ hoàng dương Được chạm khắc bằng máy CNC...
200.000đ
Thêm:
Dây đeo cổ Phật hộ mệnh Quan Âm Thiên Thủ Bồ tát gỗ hoàng dương

Dây đeo cổ Phật hộ mệnh Quan Âm Thiên Thủ Bồ tát gỗ hoàng dương

Dây đeo cổ Phật hộ mệnh Quan Âm Thiên Thủ Bồ tát gỗ hoàng dương Được chạm khắc bằng...
200.000đ
Thêm:
Dây đeo cổ Phật hộ mệnh Văn Thù Bồ tát gỗ hoàng dương

Dây đeo cổ Phật hộ mệnh Văn Thù Bồ tát gỗ hoàng dương

Dây đeo cổ Phật hộ mệnh Văn Thù Bồ tát gỗ hoàng dương Được chạm khắc bằng máy CNC...
200.000đ
Thêm:
Dây đeo cổ Phật hộ mệnh Đại Nhật Như Lai gỗ hoàng dương

Dây đeo cổ Phật hộ mệnh Đại Nhật Như Lai gỗ hoàng dương

Dây đeo cổ Phật hộ mệnh Đại Nhật Như Lai gỗ hoàng dương   Được chạm khắc bằng máy CNC...
200.000đ
Thêm:
Bồ đề là hạt gì? hạt Bồ đề thật như thế nào?
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO