Bồ đề là hạt gì? hạt Bồ đề thật như thế nào?

Hình ảnh thờ Tây Phương Tam Thánh 3TVD011

  • Model: 3TVD011
  • 10 chiếc có sẵn

Hình ảnh thờ Tây Phương Tam Thánh 3TVD011

Đặt theo kích thước yêu cầu: 20x30; 40x60; 60x80, và to hơn nữa

In nguyên hình hoặc có thể cắt rời tam thánh đơn lẻ.
Chất liệu: Giấy ảnh ép lụa, ép gỗ, tráng gương, đóng khung
Vận chuyển về tỉnh xa xin vui lòng liên hệ thỏa thuận


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Friday 29 June, 2012.

Bồ đề là hạt gì? hạt Bồ đề thật như thế nào?
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO