Giải thoát qua sự nhìn ngắm

Văn Khuyến Phát Bồ Đề Tâm- Tỉnh Am Đại Sư

  • Model: VKPBDT01
  • 10 chiếc có sẵn

10.000đ

Thêm vào giỏ:

Văn Khuyến Phát Bồ Đề Tâm- Tỉnh Am Đại Sư

Phát Bồ đề tâm là việc trọng đại trên con đường tu tập, nó là bản hoài độ sinh của chư Phật, từ xưa tới nay có rất nhiều tổ sư đã soạn nhưng Văn khuyến phát Bồ đề tâm của Đại sư Tỉnh Am, môt trong các vị tổ của Tịnh Độ tông được đánh giá cao nhất, không biết có bao nhiêu học giả từng bình giải và tâm đắc với nó.

 


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Tuesday 28 October, 2014.

Giải thoát qua sự nhìn ngắm
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO