Chuỗi hạt Phật giáo

Chuỗi hạt Phật giáo chia làm 2 loại; loại đeo tay và đeo cổ(trường).

Chuỗi đeo tay đeo vừa vòng tay, đeo thường xuyên, khi rảnh có thể bỏ ra lần. Chuỗi có hạt to dùng để lần có thể xâu 18, 21, 54 hạt theo các pháp số Phật giáo.

Chuỗi dài dùng để đeo cổ gồm 108 hạt không gồm mẫu châu. Chuỗi trường dùng để đeo cổ trang nghiêm thân và lần khi hành trì niệm phật, trì chú.

Hiển thị tất cả 2 kết quả