Sử dụng hương thảo mộc vì môi trường và cộng đồng

Kinh Vô Lượng Thọ - HT. Thích Đức Niệm

  • Model: Kinh Vo Luong Tho
  • 9 chiếc có sẵn

30.000đ

Thêm vào giỏ:

Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác

Dịch giả: Hòa Thượng Thích Đức Niệm

Kinh Vô Lượng Thọ là một kinh đại thừa quan trọng trong pháp môn Niệm Phật(tịnh độ). Kinh nói về nhân địa tu hành của đức Phật A DI Đà(Bồ tát Pháp Tạng) và 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, cũng như cảnh giới trang nghiêm của thế giới Cực lạc.

Kinh Vô Lượng Thọ nằm trong 5 kinh chính(Tịnh Độ Ngũ Kinh) mà hành giả tịnh độ cần có: Kinh Phật Thuyết A Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Chương Bồ Tát Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện trong Kinh Hoa Nghiêm


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Friday 08 June, 2012.

Sử dụng hương thảo mộc vì môi trường và cộng đồng
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO