Giải thoát qua sự nhìn ngắm

Kinh Dược Sư

  • Model: Kinh Duoc Su
  • 10 chiếc có sẵn

12.000đ

Thêm vào giỏ:

Kinh Dược Sư

Dịch giả: Hòa Thượng Thích Tuệ Nhuận, Hòa thượng Thích Huyền Dung

Kinh Dược Sư hay Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Bản nguyện công đức, Kinh nói về bản nguyện của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang ở thế giới phương Đông, Cõi Tịnh Lưu Ly. Dược Sư âm Hán dich ra tiếng Việt nghĩa là Thầy thuốc. Đức Phật Dược Sư nói 12 đại nguyện nhằm cứu vớt hết thảy hữu tình, chúng sinh chịu các sự khổ đau về bệnh tật.


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Friday 08 June, 2012.

Giải thoát qua sự nhìn ngắm
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO