Hương Việt - Hương thơm của người Việt

Nhẫn xoay khắc thần chú Kim Cang Tát Đỏa

  • Model: VSWR55
  • 5 chiếc có sẵn

300.000đ

Thêm vào giỏ:

Nhẫn xoay khắc thần chú Kim Cang Tát Đỏa

Đươc làm bằng kim loại mạ Titanium, có độ bền cao, trên khắc thần chú Kim Cang Tát Đỏa, Nhẫn xoay Kim Cang Tát Đỏa giúp tịnh hóa nghiệp chướng, tiêu trừ trọng tội, tăng trưởng trí tuệ, từ bi và an lạc.

 


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Saturday 21 July, 2012.

Hương Việt - Hương thơm của người Việt
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO