Tây phương Cực Lạc thánh chúng

Tháp xá lợi pha lê trong khắc chú Bảo Khiếp Ấn

  • Model: TXLPL65
  • 2 chiếc có sẵn

1.200.000đ

Thêm vào giỏ:

Tháp xá lợi pha lê trong khắc chú Bảo Khiếp Ấn 

Được làm theo Phật giáo kim cang thừa với 5 tầng biểu hiện cho Ngũ trí như lai cũng thể hiện cho 5 chất cơ bản: Đất, nước, gió, lửa, không trong Phật giáo, với 01 hốc ở giữa đựng xá lợi. Tháp xá lợi đặt trên đế Pha lê đèn led 7 màu


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Friday 10 January, 2014.

Tây phương Cực Lạc thánh chúng
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO