Chuỗi bồ đề

Văn phát nguyện, sám hối và quy tắc tu tập

  • Model: VPNSH01
  • 4 chiếc có sẵn

15.000đ

Thêm vào giỏ:

Văn phát nguyện, sám hối và quy tắc tu tập

Tu niệm Phât có 3 món tư lương đó là Tín, Nguyện, Hạnh. Nguyện chính là phát nguyện cầu sinh Tây Phương. Nhiều hành giả thường băn khoăn không biết phát nguyện, sám hổi như thế nào cho ngắn gọn, xúc tích mà đầy đủ nội dung. Hòa thượng Tịnh Không sẽ chỉ dạy cho chúng ta rất ngắn gọn trong quyển sách này, thêm vào nữa những bái sám hối với Oan gia trái chủ để họ bớt hành, bớt sân hận, nhẹ tay giúp chúng ta tu hành được tinh tấn.


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Sunday 09 November, 2014.

Chuỗi bồ đề
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO