Shop Dieu Am

Kinh Tụng Hàng ngày - Thích Nhật Từ

  • Model: KTHNNT013
  • 4 chiếc có sẵn

130.000đ

Thêm vào giỏ:

Kinh Tụng Hàng ngày

Soạn giả: Tiến sỹ Thượng Tọa Thích Nhật Từ

Được biên soạn công phu, từ Hán tạng, Pali, Kinh Tụng Hàng ngày giúp Phật tử tụng hàng ngày với nhiều lợi ích, làm mở mang kiến thức Phật học, có nhận thức đúng đắn về Phật giáo


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Wednesday 13 January, 2016.

Khách hàng, người mua sản phẩm này, sẽ trả...

Shop Dieu Am
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO