Kinh mừng khánh đản Bồ tát Quán Thế Âm

Nghi thức tung niệm hàng ngày - Thích Thiện Thanh

  • Model: NTTN050
  • 4 chiếc có sẵn

70.000đ

Thêm vào giỏ:

Nghi thức tung niệm hàng ngày

Soạn giả: Thích Thiện Thanh

Nghi thức tung niệm hàng ngày là một cuốn nghi thức phổ thông dành cho người xuất gia cũng như tại gia có thể y cứ đọc tụng. Đặc biết tất cả các thời khóa được dịch thuần việt, đọc dễ hiểu, đi vào lòng người như:

Nghi thức công phu khuya
Nghi thức cầu an
Nghi thực cầu siêu
Nghi thức sám hối
Nghi thức thí thực
Nghi thức lễ Vu Lan
Nghi thức tụng Kinh Dược Sư
Nghi thức tụng kinh Kim Cang
Nghi thức Phật đản
Nghi thức An vị phật
Nghi thức cúng ngọ
Nghi thức quá đường
Nghi thức cúng vong
Nghi thức phóng sinh
Nghi thức cúng sao giài hạn
Nghi thức hằng thuận(cưới hỏi)

Đây là cuốn sách rất hữu ích cho hàng xuất gia và tại gia có thể sử dụng hàng ngày

 


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Sunday 13 December, 2015.

Kinh mừng khánh đản Bồ tát Quán Thế Âm
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO