Quy mạng A Di Đà Phật

Kinh Lương Hoàng Sám - Bìa da

  • Model: LHSD05
  • 1 chiếc có sẵn

70.000đ

Thêm vào giỏ:

Kinh Lương Hoàng Sám - Bìa da

Kinh Lương Hoàng Sám viết tắt của Lương Hoàng Bảo Sám là một tập sám văn được Pháp sư Chí Công đời nhà Lương nhân vì Lương Võ Đế soạn để sám hối tiêu trừ nghiệp chường cho hoàng hậu sớm qua đời thoát khỏi ác nghiệp đọa thân rắn. Đây cũng được coi như một bộ sám văn hoàn chỉnh nhất, có sức tiêu trừ nghiệp chướng sâu dày khiến sám chủ được tiêu trừ nghiệp chướng sinh tử trọng tội trong nhiều đời quá khứ. Hành trì sám văn với tâm hối lỗi, lạy mỗi danh hiệu 


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Saturday 24 May, 2014.

Quy mạng A Di Đà Phật
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO