Quy mạng A Di Đà Phật

Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Giải - HT. Tuyên Hóa

  • Model: TLNGG430
  • 3 chiếc có sẵn

430.000đ

Thêm vào giỏ:

Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Giải - HT. Tuyên Hóa

Hòa thượng Tuyên Hóa được xem như Bồ tát thị hiện. Bộ Thủ Lăng Nghiêm Kinh là một kinh vô cùng quan trọng và được Hòa thượng giảng rất chi tiết. "Thủ Lăng Nghiêm còn thì Phật pháp còn". 

Đọc Thủ Lăng Nghiêm giảng giải một cách kỹ lưỡng sẽ khiến ta khai mở trí tuệ

Trọn bộ 10 tập


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Wednesday 13 January, 2016.

Quy mạng A Di Đà Phật
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO