Trang sức Phật giáo - mang lại bình an cho bạn

Kinh Thủ Lăng Nghiêm Trực Chỉ - Thiền sư Hàm Thị

  • Model: TLNTC130
  • 4 chiếc có sẵn

140.000đ

Thêm vào giỏ:
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Trực Chỉ - Thiền sư Hàm Thị
 
Nói: Thành Phật có Pháp Hoa, Kiến tánh có Lăng Nghiêm". Thực vậy Kinh Thủ Lăng Nghiêm là một bộ kinh đức Phật chỉ thẳng để giúp chúng sinh triệt ngộ thấy tánh. 
 
Tác phẩm Kinh Thủ Lăng Nghiêm Trực chỉ được Thiền sư Hàm Thị giảng là một tác phẩm được đánh giá rất cao trong giới thiền học. Bằng lời văn phóng khoáng, Ngài Hàm Thị đã khai thị cho mọi người thấy được cốt tủy chân tánh, bản lai diện mục mà không phải ai cũng dễ nhận ra.

Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Wednesday 13 January, 2016.

Trang sức Phật giáo - mang lại bình an cho bạn
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO