Hương Việt - Hương thơm của người Việt

Kinh Bi Hoa- Nguyễn Minh Tiến

  • Model: KBihoa
  • 3 chiếc có sẵn

300.000đ

Thêm vào giỏ:

Kinh Bi Hoa- Nguyễn Minh Tiến

Kinh Bi Hoa nói về nhân địa tu hành, tiền thân của Phật A Di Đà, Quán Âm, Thế Chí v.v... được trình bày dưới dạng, chữ Hán, âm Hán và nghĩa Việt rất hữu ích cho những người muốn tra cứu chữ Hán


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Thursday 29 January, 2015.

Hương Việt - Hương thơm của người Việt
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO