Giải thoát qua sự nhìn ngắm

Dây chuyền ngũ sắc gắn chày kim cang Tây Tạng

  • Model: KC5STT
  • 3 chiếc có sẵn

400.000đ

Thêm vào giỏ:

Dây chuyền ngũ sắc gắn chày kim cang Tây Tạng

Chày Kim Cang tượng trưng cho trí tuệ, đoạn trừ vô minh, chỉ ngũ sắc tượng trưng cho Ngũ trí, Dây chuyền chỉ ngũ sắc gắn chày Kim Cang đem lại trí tuệ, vượt qua mọi trở ngại, tà ma đạt đến quả vị Phật.

Thích hợp đeo cổ, chày kim cang được chạm khắc tinh xảo


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Sunday 17 January, 2016.

Giải thoát qua sự nhìn ngắm
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO