Máy nghe pháp Diệu Pháp Âm

Tranh tráng gương Thần Chú Lăng Nghiêm

  • Model: LNEG50
  • 1 chiếc có sẵn

200.000đ

Thêm vào giỏ:

Tranh ép gỗ Thần Chú Lăng Nghiêm

Thần chú Lăng Nghiêm được coi là vua của các thần chú, có công năng lợi ích chẳng thể nghĩ bàn như Tiêu trừ hết thảy tai nạn, tiêu diệt nghiệp chướng, tai nạn, độc dược, ma quỷ không thể đến gần. Nơi nào treo thần chú Lăng nghiêm đều được an lạc. Tranh do Shop Diệu Âm tự thiết kế, ép gỗ bền đẹp

Kích thước 25 x 30cm

Tranh có thể được treo trong nhà, hoặc ngoài cửa như một linh phù trấn trạch, nhiêu ích hữu tình


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Sunday 15 June, 2014.

Máy nghe pháp Diệu Pháp Âm
IP của bạn: 54.226.4.91
Copyright © 2019 Dieu Am Buddhism shop. Phát triển bởi DGCO