Chuỗi bồ đề

Tranh ép gỗ Thất Phật Dược Sư - Hán truyền

  • Model: 7PDS701
  • 3 chiếc có sẵn

180.000đ

Thêm vào giỏ:

Tranh ép gỗ Thất Phật Dược Sư tạng truyền

Bảy vị Phật Dược Sư được nói đến trong Kinh Thất Phật Dược Sư Bản nguyện công đức đó là:
1- Pháp Hải Lôi Âm Như Lai
2- Thiện Danh Cát Tường Như Lai
3- Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Như Lai
4- Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai
5- Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai
6- Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai
7- Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai

Bảy vị Phật Dược Sư phát những nguyện lớn nhằm cứu độ chúng sinh khỏi những bệnh tật, đem lại cát tường. 
Thờ tranh tượng 7 vị Phật Dược Sư, trì tụng kinh có thể tiêu tai, giải nạn trường thọ. 

Kích thước tranh 30 x 40cm

 


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Saturday 14 June, 2014.

Chuỗi bồ đề
IP của bạn: 54.226.4.91
Copyright © 2019 Dieu Am Buddhism shop. Phát triển bởi DGCO