Nghi thức trì chú Đại Bi, Dược Sư và niệm Phật A Di Đà - Kích vào ảnh để đóng lại