Cung cấp pháp khí Kim cang thừa

Chuỗi đeo tay bằng gỗ khắc chú Đại bi 10li

  • Model: VGDB10li
  • 8 chiếc có sẵn

70.000đ

Thêm vào giỏ:

Chuỗi gỗ đeo tay khắc chú Đại Bi

Chú Đại Bi có công dụng khó nghĩ bàn, một trong những công dụng chính đó là cầu gì được lấy, hàng ma, trừ yêu, được mười phương chư Phật Bồ tát ủng hộ, được các thiện thần ủng hộ. Vòng đeo tay khắc chú Đại Bi là vật hộ thân hữu hiệu cho mọi người, chiếc vòng luôn mang lại may mắn và bình yên cho bạn.

Vòng được khắc trường chú Đại Bi: "Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da...." kích thước hạt 10li với 18 hạt là vật trang sức cũng như hộ thân thật hữu ích


Nhận xét hiện tại: 1

Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Saturday 09 June, 2012.

Cung cấp pháp khí Kim cang thừa
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO