Thanh toán khi nhận hàng

Thờ hình tượng Phật A Di Đà và thánh chúng

Bất kỳ hành giả tu trì pháp môn Niệm Phật(Tịnh Độ) cũng đều mong muốn được thờ hình tượng Tây Phương Tam Thánh; Đức Phật A Di Đà, Bồ tát Quán Thế Âm, Bồ tát Đại Thế Chí.

Nơi nào có hình tượng Tây Phương Tam Thánh là nơi Đức Phật A Di Đà thường quán chiếu tới, được Bồ tát Quán Thế Âm thường gia hộ được bình an, Bồ tát Đại Thế Chí thường ủng hộ được đại trí tuệ, được hộ pháp thiện thần thường ủng hộ.

Hàng ngày chúng ta niệm Phật nhìn ngắm dung nhan của Phật Bồ Tát để huân tập, nhớ kỹ lấy hình ảnh Hóa Phật. Đến lúc lâm chung Đức Phật A Di Đà và 2 vị bồ tát sẽ nương vào chủng tử này mà xuất hiện trước mắt chúng ta và tiếp dẫn về Cực Lạc.

Tùy điều kiện, phật tử có thể thờ tượng Phật A Di Đà, thờ tây phương tam thánh(đối với nơi có diện tích rộng), hoặc ảnh(đối với nơi có diện tích hẹp). Hình tượng càng lớn, càng sắc nét càng dễ cho chúng ta ghi nhớ vào trong trí nhớ(tàng thức).


This product was added to our catalog on Friday 29 June, 2012.

Thanh toán khi nhận hàng
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO