Phan phoi tuong phat composite

Tặng kinh Địa Tạng miễn phí cho Phật tử

Tặng kinh Địa Tạng miễn phí cho Phật tử

Kinh Địa tạng nói về hạnh nguyện tu hành nhân địa của Bồ tát Địa Tạng có oai lực khó nghĩ bàn. Phật tử phát tâm thọ trì kinh Địa Tạng rất hy hữu có thể tiêu trừ trọng tội, đem lại hòa bình, an lành cho chúng sinh, cứu thoát chúng sinh nơi địa ngục.

Shop Diệu Âm tặng miễn phí cho Phật tử phát tâm thọ trì kinh. Đặc biệt quy định chỉ phát cho Phật tử tới shop vì phải kinh văn quý trọng không thể phát tùy tiện.


This product was added to our catalog on Saturday 01 December, 2012.

Phan phoi tuong phat composite
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO