Tra cứu vận đơn EMS

Dây chuyền ngũ sắc Kim Cang Tát Đỏa

  • Model: 5SVJ25
  • 4 chiếc có sẵn

100.000đ

Thêm vào giỏ:

Dây chuyền ngũ sắc Kim Cang Tát Đỏa

Kim Cang Tát Đỏa là một vị Phật bổn tôn trong Kim Cang Thừa có công năng tiêu trừ, tịnh hóa nghiệp chướng, tăng trưởng trí tuệ cho chúng sinh. Ngài nổi tiếng với thần chú 100 âm, cho dù ai cũng nên thực hành, vì nghiệp chướng tiêu trừ thì sẽ phát sinh trí tuệ, mọi quả tốt sẽ được thành tựu. 

Dây chuyền ngũ sắc Kim Cang Tát Đỏa, một mặt là hình tượng ngài kim cang tát đỏa, mặt kia là chủng tử cũng như tâm chú Kim Cang Tát Đỏa, giúp tiêu trừ nghiệp chướng. Hành giả kim cang thừa có thể thiền quán 


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Sunday 28 August, 2016.

Tra cứu vận đơn EMS
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO