Nhận gia công xâu chuỗi vòng hạt - 091.7870.248

Dây chuyền chỉ ngũ sắc gắn mặt mandala bạc Nepal

  • Model: MDCNB015
  • 6 chiếc có sẵn

500.000đ

Thêm vào giỏ:

Dây chuyền chỉ ngũ sắc gắn mặt mandala bạc Nepal

Mặt dây chuyền được làm bằng bạc chạm Mandala tượng trưng cho bản thể, Phật tánh, pháp giới Phật, Dây chuyền chỉ ngũ sắc gắn mặt mandala bạc Nepal giúp kỵ gió độc, trừ tà, đem lại may mắn, bình an, đầy ý nghĩa


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Wednesday 02 January, 2013.

Nhận gia công xâu chuỗi vòng hạt - 091.7870.248
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO