Hỗ trợ khách hàng

Dây đeo cổ chỉ ngũ sắc ngũ trí như lai

  • Model: DC5tri
  • 1 chiếc có sẵn

200.000đ

Thêm vào giỏ:

Dây đeo cổ chỉ ngũ sắc ngũ trí như lai

Được tết bằng chỉ ngũ sắc với mặt là tháp xá lợi khắc 5 chủng tử của Ngũ Trí Như Lai, Dây đeo cổ ngũ sắc Ngũ Trí Như Lai mang lại bình an và may mắn cho bạn vì

Tháp xá lợi khắc 5 chủng tử của Ngũ Trí Như Lai tức Pháp thân của 10 phương chư Phật, sự hợp nhất của ngũ đại: Phong(gió), Hỏa(Lửa), Địa(đất), Thủy(nước), Không(không) được hết thảy chư Phật, Bồ tát phù hộ.

Ngũ trí Như Lai là:
Pháp Giới Trí tức Đại Nhật Như Lai(Tỳ Lô Giá Na Phật) ở trung tâm
Đại Viên Cảnh Trí tức Bất Động Như Lai (A Súc Phật) ở phương Đông
Bình Đẳng Tính Trí tức Bảo Sinh Như Lai ở phương Nam
Diệu Quán Sát Trí tức A Di Đà Như Lai ở phương Tây
Thành Sở Tác Trí tức Bất Không Thành Tựu Như Lai ở phương Bắc

 


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Wednesday 02 January, 2013.

Hỗ trợ khách hàng
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO