Ở đời vui đạo

Dây đeo cổ chỉ ngũ sắc gắn chày kim cang mạ vàng

  • Model: NSKC01
  • 3 chiếc có sẵn

200.000đ

Thêm vào giỏ:

Dây đeo cổ chỉ ngũ sắc gắn chày kim cang mạ vàng

Chày kim cang biểu tượng cho tâm kim cang bất hoại, dây ngũ sắc biểu tượng cho ngũ trí Như Lai, dây đeo cổ ngũ sắc gắn chày kim cang mang lại sự bình an và trí tuệ cho bạn


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Thursday 31 October, 2013.

Ở đời vui đạo
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO