Hỗ trợ khách hàng

Tượng Tây Phương Tam Thánh bằng sứ mạ vàng

  • Model: Tay Phuong Tam Thanh
  • 1 chiếc có sẵn

800.000đ

Thêm vào giỏ:

Tượng Tây Phương Tam Thánh Bằng Sứ

Đặc biệt tượng liền, 3 tòa sen gồm Đức Phật A Di Đà, Bồ tát Quán Thế Âm, Bồ tát Địa Tạng


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Monday 02 July, 2012.

Hỗ trợ khách hàng
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO