Ở đời vui đạo

Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni 80cm

  • Model: BSTC80
  • 5 chiếc có sẵn

Thêm vào giỏ:

Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni bằng sứ tô màu, áo vàng ngồi kiết già cao 80cm


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Friday 11 May, 2012.

Ở đời vui đạo
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO