Máy nghe pháp Diệu Pháp Âm

Tượng Phật Dược Sư cao 30cm

  • Model: DS30VNHT
  • 5 chiếc có sẵn

Tượng Phật Dược Sư cao 30cm nhũ vẽ mặt

Đức Phật Dược Sư với 12 đại nguyện mong muốn chữa lành mọi bệnh tật, đem lại trí tuệ, tài bảo sung mãn cho chúng sinh nghèo hèn, thấp kém. Thờ Phật Dược sư và hàng ngày tụng kinh, tu mọi công đức sẽ đem lại bình an, sức khỏe và tài lộc cho bản thân và gia đình.


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Monday 29 February, 2016.

Máy nghe pháp Diệu Pháp Âm
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO