Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật

Tượng Bạch Y Quán Thế Âm bằng sứ trắng Đài Loan cao 45cm

  • Model: BY45DL35K
  • 2 chiếc có sẵn

Thêm vào giỏ:

Tượng Bạch Y Quán Thế Âm bằng sứ trắng Đài Loan cao 45cm

Được làm bằng sứ trắng toàn thân, Tượng Bạch Y Quan Âm tay cầm bình cam lộ, tay cầm cành dương liễu, đứng trên hoa sen sóng nước. Tướng đoan nghiêm đúng như bài kệ:

Trí tuệ bừng lên đoá biện tài
Đứng yên trên sóng sạch trần ai
Cam lộ chữa lành cơn khổ bệnh
Hào quang quét sạch buổi nguy tai
Liễu biếc phất bày muôn thế giới
Sen hồng nở hé vạn lâu đài
Cúi đầu ca ngợi dâng hương thỉnh
Xin nguyện từ bi ứng hiện ngay.


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Saturday 27 October, 2012.

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO