Bồ đề là hạt gì? hạt Bồ đề thật như thế nào?

Tượng Tam thế Phật để xe xoay tròn

  • Model: Tam the phat de xe o to
  • 5 chiếc có sẵn

600.000đ

Thêm vào giỏ:

Tượng Tam thế Phật để xe xoay tròn

Tam thế Phật gồm:
- Tượng bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật trong tư thế ngồi thiền kiết già
- Tượng Bồ tát Quán Thế Âm trong tư thế ngồi kiết giá
- Tượng Bồ tát Di Lặc tay cầm ngọc Như Ý thần tài

Tượng Tam Thế Phật được đặt trên đế xoay cảm biến ánh sáng

Là một người con Phật, có đức tin ở Phật Pháp, đặt tượng Tam thế Phật trên xe ô tô rất có ý nghĩa:
- Tượng bổn sư để cảm niệm, thường nhớ đến vị thầy, người khai sáng ra Phật pháp
- Tượng Bồ tát Quán Thế Âm, để cầu mong cứu độ hết thảy mọi bệnh tật, tai nạn, tài lộc
- Tượng Bố Tát Di Lặc, thấy sự thanh thản, an nhàn, tài lộc dồi dào, nụ cười hoan hỷ


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Friday 27 July, 2012.

Bồ đề là hạt gì? hạt Bồ đề thật như thế nào?
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO