Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật

Tượng Tam thánh để xe ô ô

  • Model: 3TPDXS01
  • 3 chiếc có sẵn

450.000đ

Thêm vào giỏ:

Tượng Tam thánh để xe ô ô; gồm tượng Bổn sư, Tượng Di lặc và Quán Thế Âm, 3 twowgj ngồi trên đế hoa sen vàng trông sang trọng và lịch sự đem lại bình an


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Saturday 12 October, 2013.

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO