Làm ảnh Phật theo yêu cầu

Tượng Phật bà nghìn tay để xe ô tô

  • Model: QATTDS011
  • 3 chiếc có sẵn

450.000đ

Thêm vào giỏ:

Tượng Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn 2 mặt để xe ô tô

Bồ tát Quán Thế Âm - Tầm thanh cứu khổ, cứu nạn. Nơi nào có hình tượng ngài, có chúng sinh cầu cứu khổ, liền ứng hóa, hiện thân làm cho mọi người được an ổn, không lo sợ. Đặt hình tượng Quan Âm ngàn mắt, ngàn tay, 2 mặt trên xe ô tô giúp tài xế tự tin hơn, tiêu trừ mọi tai nạn trên đường.

Kiểu dáng: Quan Âm nghìn mắt nghìn tay, 2 mặt mạ vàng để xe ô tô,
 


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Friday 27 July, 2012.

Làm ảnh Phật theo yêu cầu
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO