Hương Việt - Hương thơm của người Việt

Túi pháp Kim cang thừa-Nepal

  • Model: TPNL011
  • 4 chiếc có sẵn

100.000đ

Thêm vào giỏ:

Túi pháp Kim cang thừa-Nepal

Dùng để đựng kinh sách, áo tràng, pháp khí, đồ dùng cá nhân khi đi chùa

Nhập khẩu từ Nepal


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Friday 07 September, 2012.

Hương Việt - Hương thơm của người Việt
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO