Bồ đề là hạt gì? hạt Bồ đề thật như thế nào?

Túi pháp Kim cang thừa-Nepal

  • Model: TPNL011
  • 4 chiếc có sẵn

100.000đ

Thêm vào giỏ:

Túi pháp Kim cang thừa-Nepal

Dùng để đựng kinh sách, áo tràng, pháp khí, đồ dùng cá nhân khi đi chùa

Nhập khẩu từ Nepal


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Friday 07 September, 2012.

Bồ đề là hạt gì? hạt Bồ đề thật như thế nào?
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO