Thanh toán khi nhận hàng

Tượng Kim Cang Tát Đỏa Nepal cao 14inch

  • Model: VJST14FG45
  • 1 chiếc có sẵn

25.000.000đ

Thêm vào giỏ:

Tượng Kim Cang Tát Đỏa Nepal
(Ảnh chụp thực tế)

Cao 37cm, chất liệu đồng mạ vàng, được làm thủ công bởi các nghệ nhân dòng họ Thích Ca(Shakya), thỉnh từ Boudanath, Kathmandu, Nepal

Đức Kim Cương Tát Đỏa là hiện thân của một trăm bộ Phật, ngũ bộ Phật cùng hết thảy Như Lai không phân biệt. Ngài được coi là vị Phật quyền y nhất trong tất cả chư Phật, chư Bồ Tát.

Tất cả những ai phạm phải ngũ trọng tội với quả báo nhãn tiền, hoặc bất kỳ ai bị bể giới nguyện Tam muội da, đều được tịnh hóa hoàn toàn mọi hành động tổn hại và sự hủy phạm giới nguyện nếu nghe được tên Ngài, niệm tưởng đến Ngài hay nhất tâm trì tụng Chân ngôn Trăm âm, chân ngôn tối thắng uy lực trong hết thảy mật chú!

Nguyện cho thần chú của Đức Thế Tôn Kim Cang Tát Đỏa tịnh hóa tâm thức của con cùng vô lượng chúng hữu tình khổ não. OM BENZA SATTO HUNG

 


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Friday 06 July, 2012.

Thanh toán khi nhận hàng
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO