Bồ đề là hạt gì? hạt Bồ đề thật như thế nào?

Tượng Bổn sư Thích Ca Mâu Ni cao 12inch Nepal

  • Model: SKM12i45
  • 1 chiếc có sẵn

Tượng Bổn sư Thích Ca Mâu Ni cao 12 inch đồng mạ vàng, chất lượng cao, xuất xứ Nepal.
Y áo của ngài được chạm rất kỳ công, chạm nổi 8 cát tường

Giá thỉnh liên hệ: 091.7879.248
Hiện có duy nhất 01 tượng,


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Thursday 28 April, 2016.

Bồ đề là hạt gì? hạt Bồ đề thật như thế nào?
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO