Tây phương Cực Lạc thánh chúng

Hình ảnh thờ Tây Phương Tam Thánh 3TNV01

  • Model: 3TNV01
  • 10 chiếc có sẵn

Hình ảnh Tây Phương Tam Thánh 3TNV01

Đặt in nhiều kích thước: 20x30; 40x60; 60x80 v.v...
In nguyên hình hoặc có thể cắt rời tam thánh đơn lẻ.
Chất liệu: Giấy ảnh ép lụa, ép gỗ, tráng gương, đóng khung
Vận chuyển về tỉnh xa xin vui lòng liên hệ thỏa thuận


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Friday 11 May, 2012.

Tây phương Cực Lạc thánh chúng
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO