Giải thoát qua sự nhìn ngắm

Sớ Điệp Công Văn - Thích Nguyên Tâm

  • Model: STCV01
  • 5 chiếc có sẵn

400.000đ

Thêm vào giỏ:

Sớ Điệp Công Văn - Thích Nguyên Tâm

Tổng hợp hết thảy các loại sớ trạng, văn bia được dùng trong Phật giáo với những lời văn ngữ nghĩa dịch thuật, chú giải công phu giúp mọi người hiểu được ý nghĩa chân thực


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Friday 07 November, 2014.

Giải thoát qua sự nhìn ngắm
Copyright © 2018 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO