Sử dụng hương thảo mộc vì môi trường và cộng đồng

Thiền căn bản - HT. Thanh Từ

  • Model: TCB01
  • 5 chiếc có sẵn

30.000đ

Thêm vào giỏ:

Thiền căn bản là cuốn giới thiệu và thực hành cơ bản dành cho những người mới tập thiền, từ phép điều hòa hơi thở, sổ tức tới viô đối trị tâm hôn trầm v.v... được Hòa thượng Thiền sư Thanh Từ dịch thuật và chú giải cặn kẽ.


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Saturday 06 April, 2013.

Sử dụng hương thảo mộc vì môi trường và cộng đồng
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO