Trang sức Phật giáo - mang lại bình an cho bạn

Niệm Phật Tông Yếu

  • Model: NPTY
  • 10 chiếc có sẵn

10.000đ

Thêm vào giỏ:

Sách Niệm Phật Tông Yếu

Tác giả: Pháp Nhiên Thượng Nhân. Dịch giả: Nguyễn Văn Nhàn.
Pháp Nhiên thượng nhân là Hòa thượng khai sơn của tông Tịnh Độ tại Nhật Bản. Hòa thượng được coi là Hóa thân của Bồ tát Đại Thế Chí, vị Bồ tát biểu trưng cho trí tuệ trợ giáo cho Đức Phật A Di Đà. Vì hạnh nguyện muốn chỉ cho chúng sinh thời mạt pháp con đường tu chân chính nên Bồ tát Đại Thế Chí hóa thân xiển dương giáo nghĩa niệm Phật mà cụ thể là Trì Danh Niệm Phật.
Những lời dạy của Pháp Nhiên Thượng Nhân như kim chỉ nam như tóm lược cả tông tịnh độ, những lời văn là những lời sách tấn giúp hành giả vững tin, nguyện lực chí thành, tinh tấn tu tập để không bỏ phí một đời.


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Wednesday 31 October, 2012.

Trang sức Phật giáo - mang lại bình an cho bạn
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO