Xin cho khoi tram huong

Duy Lực Ngữ Lục

  • Model: DuylucNL
  • 5 chiếc có sẵn

100.000đ

Thêm vào giỏ:

Duy Lực Ngữ Lục

Sách là những lời khai thị tâm huyết của Thiền sư Thích Duy Lực, một thiền sư danh tiếng thời hiện đai. Những lời khai thị của ngài bình dị mà mang đầy thiền học, ngắn gọn mà mang áo nghĩa cao thâm, thật không ngoài tông chỉ: "chỉ thẳng nơi tâm, thấy tánh thành Phật" của thiền tông


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Tuesday 28 October, 2014.

Xin cho khoi tram huong
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO