Bồ đề là hạt gì? hạt Bồ đề thật như thế nào?

Ba ngày luận đạo - Maha Thongkham

  • Model: 3NLD011
  • 5 chiếc có sẵn

20.000đ

Thêm vào giỏ:

Ba ngày luận đạo

Viết bởi Hòa thượng Maha Thongkham. 

Sách nói về cuộc trò chuyện của một hành giả hói đạo với Hòa thượng trên chuyến tàu 3 ngày. Hòa thượng bằng kiến thức khả năng của mình trình bày rất mạch lạc làm sáng tỏ những mối nghi vấn về Phật pháp. 

Thông qua những câu hỏi của vị hành giả sẽ khai mở cho bạn những cái nhìn mới mẻ về Phật pháp


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Tuesday 18 September, 2012.

Bồ đề là hạt gì? hạt Bồ đề thật như thế nào?
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO