Thanh toán khi nhận hàng

Ấn Quang đại sư gia ngôn lục

  • Model: Anquangdaisugiangonluc
  • 4 chiếc có sẵn

60.000đ

Thêm vào giỏ:

Ấn Quang đại sư gia ngôn lục

Sách là một tập hợp những huấn thị của Đại Sư Ấn Quang - Tổ thứ 12 của tông Tịnh Độ dành cho những người tu pháp môn niệm Phật cầu vãng sinh.


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Friday 26 April, 2013.

Thanh toán khi nhận hàng
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO