Xin cho khoi tram huong

Ăn Chay, Sát sinh và quả báo - Lý Bỉnh Nam

  • Model: Anchay
  • 3 chiếc có sẵn

10.000đ

Thêm vào giỏ:

Sách Ăn Chay, Sát sinh và quả báo - Lý Bỉnh Nam

Sách khuyên người ăn chay, không giết hại sinh vật và những quả báo. Cư sỹ Lý Bỉnh Nam là thầy của HT Tịnh Không, thượng thủ tông tịnh độ hiện nay. Là một cư sỹ tại gia nhưng ngài thường ăn chay giữ giới và niệm Phật, ngài là tấm gương cảm hóa được biết bao người niệm Phật vãng sinh.


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Saturday 06 April, 2013.

Xin cho khoi tram huong
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO