Hỗ trợ khách hàng

Tu trong bận rộn - HT. Thích Thanh Từ

  • Model: TTBR01
  • 7 chiếc có sẵn

10.000đ

Thêm vào giỏ:

Mọi người thường nghĩ tu theo Phật là phải có thời gian, phải đi chùa tụng kinh, ngày mất vài tiếng để làm việc này. Đức Phật nói: Đôi khi chúng sinh vì những ngã kiến bảo thủ của mình mà khó có thể tiến sâu vào đạo. Tu rất đơn giản, Hòa thượng Thanh Từ đã chỉ cho chúng ta sự tu hành giản đơn ngay trong cuộc sống hằng ngày. Ấy vậy mà từ trước tới giờ chúng ta cứ nghĩ mình không thể nào tu được.


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Thursday 06 November, 2014.

Hỗ trợ khách hàng
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO