Quy mạng A Di Đà Phật

Cẩm nang tu đạo - HT Quảng Khâm

  • Model: CNTD011
  • 10 chiếc có sẵn

22.000đ

Thêm vào giỏ:

Cẩm nang tu đạo - HT Quảng Khâm

Hòa thượng Quảng Khâm là một danh tăng Đài Loan, cuộc đời tu đạo bình dị của ngài đáng là mô phạm cho tất cả hàng Phật tử, tăng chúng noi theo. 

Cẩm Nang Tu Đạo là những lời tâm huyết của ngài giáo dục đồ chúng như tấm gương sáng giúp chúng ta soi sáng bản tâm môi ngày


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Friday 05 October, 2012.

Quy mạng A Di Đà Phật
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO