Cung cấp pháp khí Kim cang thừa

Báo ứng hiện đời

  • Model: BUHD01
  • 2 chiếc có sẵn

40.000đ

Thêm vào giỏ:

Báo ứng hiện đời ( 2 quyển) - Hạnh Đoan - 40.000đ

Mọi người nghe nói đến nhân quả của Phật giáo người ta nghĩ đến kiếp trước, kiếp sau. Có gây tạo ác nghiệp thì kiếp sau mới chịu quả báo dẫn tới mọi người không có tâm sợ hãi, Báo ứng hiện đời là những câu chuyện được ghi lại cho thấy nhân quả nhãn tiền, nhằm răn đe mọi người ngăn ngừa việc ác, khuyên làm việc thiện


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Sunday 09 November, 2014.

Cung cấp pháp khí Kim cang thừa
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO