Ở đời vui đạo

Áo cà sa ngàn hoa Đài Loan

  • Model: CSTH5M
  • 3 chiếc có sẵn

Áo cà sa ngàn hoa Đài Loan

Áo cà sa 25 điều được thêu hoa dành cho chư tôn giáo phẩm từ Thượng tọa, Hòa Thượng. Ngoài 25 điều, áo được thêu hoa tượng trưng cho giới đức và cũng tượng trưng cho hoa chư Thiên dâng cúng.


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Friday 05 April, 2013.

Ở đời vui đạo
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO